Green Pages

In Green Pages you can search for companies in chemistry business and suppliers of specific products or representatives of different brands.

 

Search

« of 2 »

B

Basf Oy:n kuva.
Basf Oy
Address Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Tel: (09) 615 981
Bergius Trading AB:n kuva.
Bergius Trading AB Laadukkaaseen jauhatukseen ja sekoitukseen
Postal Address PL 124 00181 Helsinki Address Itälahdenkatu 2 00210 Helsinki Tel: (040) 540 3439

Tuotteet: Fluidisaattorit, Jauhaimet, Sekoittimet

Products: Fluidizers, Grinders, Mixers

Borealis Polymers Oy:n kuva.
Borealis Polymers Oy
Postal Address PL 330 06101 Porvoo Tel: (09) 3949 00

Tuotteet: Petrokemian tuotteet, Polyolefiinit

Products: Petrochemical products, Polyolefins

Busch Vakuumteknik Oy:n kuva.
Busch Vakuumteknik Oy
Address Sinikellontie 4 01300 Vantaa Tel: (09) 774 60 60 Fax: (09) 774 60 666

Tuotteet: Puhaltimet, Pumput, Tyhjiöpumput, Kompressorit

Products: Blowers, Pumps, Vacuum pumps, Compressors

D

Dosetec Exact Oy:n kuva.
Dosetec Exact Oy
Address Vaakatie 37 15560 Nastola Tel: (03) 871 540 Fax: (03) 871 5410

Tuotteet: Annostelujärjestelmät, Hihnavaa’at, Jauheiden ja rakeitten säkitys, Laboratoriovaa’at, Punnitusjärjestelmät, Säiliövaa’at, Säkinpurkauslaitteet, Säkkien täyttökoneet, Vaa’at

Products: Balances & scales, Batching systems, Belt weighers, Dischargers for sack, Laboratory balances, Sack filling machines, Sacking for pulver and granulate materials, Tank weighing, Weighing systems

E

Elektrokem Oy:n kuva.
Elektrokem Oy
Postal Address PL 71 00131 Helsinki Tel: (09) 7206 5620

Tuotteet: Laboratoriokemikaalit

  • Honeywell-laboratoriokemikaalit
  • Reagecon-standardit ja -reagenssit

Products: Laboratory chemicals

  • Honeywell laboratory chemicals
  • Reagecon standards and reagents
Elomatic Oy:n kuva.
Elomatic Oy Process & Energy Engineering
Address Itäinen Rantakatu 72 20810 Turku Tel: (02) 412 411 Tel: 040 500 0427

Muut toimipaikat:
Tampere, Espoo, Jyväskylä, Oulu

Tuotteet: Automaatio- ja sähkösuunnittelua, Energiakonsultointi, Laitesuunnittelua, Projektipalvelut, Prosessiautomaatiojärjestelmät, Prosessisuunnittelua, Tehdassuunnittelua

Products: Automation and electrification design, Energy consulting,  EPCM Project services, Plant design, Process automation systems, Process design, Unit operation design

I

Innovatics:n kuva.
Innovatics
Address Ratamestarinkatu 13 A 00520 Helsinki Tel: 010 2818 900

Tavaramerkit ja edustukset: InnoLIMS

Trademarks and Representatives: InnoLIMS

Tuotteet: Laboratorion tiedonhallintajärjestelmät, LIMS-järjestelmät

Products: Laboratory information management systems, LIMS Systems

Insteam Consulting Oy:n kuva.
Insteam Consulting Oy
Address Salomaankatu 5 29200 Harjavalta Address Verkatehtaankatu 4 20100 Turku Tel: 044 066 6802 Tel: 040 167 9557

Tuotteet: Turvallisuustekniset asiantuntijapalvelut, Vaaran arviointi ja riskien hallinta, Kemikaalialtistuksen arviointi ja kemikaaliturvallisuus, Räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX), ATEX-koulutus, Pelastussuunnitelma (m. sisäinen), toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys

Products: HSE consulting services, Hazard assessment and risk management, Chemical exposure assessment and chemical safety, Explosion protection planning and explosion protection document (ATEX), ATEX training, Emergency plan (incl. internal), Major Accident Prevention Policy document (MAPP) and safety report

K

Kaluste-Projektit Oy:n kuva.
Kaluste-Projektit Oy
Address Pukinmäentie 2 35700 Vilppula Tel: (03) 471 7300 Fax: (03) 471 7322

Tuotteet: Laboratoriokalusteet ja -sisusteet, Vaakapöydät, Vetokaapit

Products: Balance tables, Fume hoods, Laboratory fitments and fittings

KBR Ecoplanning Oy:n kuva.
KBR Ecoplanning Oy
Address Pohjoisranta 11 F 28100 Pori Postal Address PL 78 28101 Pori Tel: (02) 6240 200 Fax: (02) 6240 290

Tuotteet: Haihdutuslaitokset, Happojen talteenottolaitokset, Kiteytyslaitokset, Fosforihapon puhdistus- ja väkevöintilaitokset

Products: Evaporation Plants, Acid Recovery Plants, Crystallization Plants, Phosphoric Acid Purification and Concentration Plants

Kiilto Oy:n kuva.
Kiilto Oy
Address Tampereentie 408 33880 Lempäälä Postal Address PL 250 33101 Tampere Tel: 020 771 0100 Fax: 020 771 0101

Tuotteet: Kiinnityslaastit, Lakat, Liimat, Saumauslaastit, Seinä- ja lattiatasoitteet, Silikonit, Valimohartsit, Vedeneristeet

Products: Adhesives, Cementitious adhesives, Grouts for tiles, Lacquers, No-bake resins, Silicones, Wall plasters and floor levellings, Waterproofing membranes

L

LabroTek Oy:n kuva.
LabroTek Oy
Address Sinimäentie 8 B 02630 Espoo Finland Tel: 044 201 7001

Tuotteet: Olosuhdekaapit ja huoneet, Inkubaattorit, Bio- ja kasvatuskaapit, Kuivauskaapit ja uunit, Korroosiotestikaapit, ja UV-testikaapit

Products: Environmental / Climate chambers and rooms, Incubators, Bio- and Plant Growth chambers, rooms and lights, Drying chambers and ovens, Corrosion test chambers and UV-SOLAR test chambers

Labtium Oy:n kuva.
Labtium Oy Laboratorio- ja asiantuntijapalvelut
  • kaivannaisteollisuus
  • energia-ala
  • metsäteollisuus
  • ympäristösektori
  • materiaali- ja tuotetestaus

Espoo, Jyväskylä, Kuopio, Outokumpu, Sodankylä

 

M

Metrohm Nordic Oy:n kuva.
Metrohm Nordic Oy
Address Koskelontie 19 B 02920 Espoo Tel: 010 7786 800

Tuotteet: Ionikromatografia, pH/ionit & johtokyky, NIR-spektroskopia, Potentiostaatit/Galvanostaatit, Prossesianalysaattorit, Stabilisuusmittaukset, Titraus, Voltammetria, CVS

Products: Ion chromatography, pH/Ions and conductivity, NIR spectroscopy, Potentiostats / Galvanostats, Process analyzers, Stability measurements, Titration, Voltammetry, CVS

N

Nab Labs Oy:n kuva.
Nab Labs Oy Näytteenotto-, analyysi-, mittaus- ja asiantuntijapalvelut
Address Survontie 9 (YAD) 40500 Jyväskylä Tel: 0404 503 100

P

PerkinElmer Finland Oy:n kuva.
PerkinElmer Finland Oy
Postal Address PL 10 20101 Turku Address Mustionkatu 6 20750 Turku Tel: (02) 2678 111 Fax: (02) 2678 305

Asiakaspalvelu:
Puh: 0800 117 186
Fax: 0800 117 185
cc.nordic@perkinelmer.com

 

http://www.perkinelmerfinland.fi

http://www.perkinelmer.com

R

Ramboll Analytics:n kuva.
Ramboll Analytics Laboratorio-ja mittauspalvelut
Address Niemenkatu 73 15140 Lahti Tel: 020 755 611 Fax: 020 755 6201

S

Seppo Laine Oy:n kuva.
Seppo Laine Oy
Address Itämerenkatu 3A 00180 Helsinki Tel: 09 6859 560 Fax: 09 6859 5610

Tuotteet: Patentin hakeminen ja tavaramerkin rekisteröiminen, Patenttiselvitykset, uutuustutkimukset ja toiminnanvapausselvitykset, IPR-strategiapalvelut ja IPR-salkun hallinnointi

Products: Patent prosecution and trademark protection, Patent searches, novelty searches and freedom to operate searches, IPR strategy services and IPR portfolio management

Skalar Analytical B.V.:n kuva.
Skalar Analytical B.V.
Address Tinstraat 12 4823 AA Breda The Netherlands Tel: +31 (0)76 5486486 Fax: +31 (0)76 5486400

Tuotteet: Alkuaineanalysaattorit (TOC, TN nesteille ja kiintoaineille), Automaattiset märkäanalysaattorit (CFA, erillisanalyysit), Robottianalysaattorit (BOD, COD, pH, EC, sameus, alkalisuus, testipakkaukset)

Products: Automated wet chemistry analyzers (Continuous flow analyzers (CFA), Discrete analyzers), Elemental analyzers (TOC, TN for liquids and for solids), Robotic analyzers (BOD, COD, pH, EC, Turbidity, Alkalinity, Test kits)

« of 2 »