Aallon alumnit: Kemian tekniikan koulutusta arvostetaan työelämässä

Kemian tekniikan koulutusta arvostetaan työelämässä. Tämä selvisi Aalto-yliopiston kyselyssä, joka tehtiin yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta vuonna 2015 valmistuneille maistereille.

Kyselyyn vastanneista 99 prosenttia oli viisi vuotta valmistumisensa jälkeen mukana työelämässä. Joukosta 59 prosenttia oli työllistynyt suurin yrityksiin, neljännes pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Seitsemän prosenttia oli työssä yliopistomaailmassa.

Kemian tekniikan alumnit olivat viidessä vuodessa kulkeneet monenlaisia polkuja.

Heidän työnimikkeitään olivat muun muassa projektipäällikkö, paperiteknologiapäällikkö, tutkija, prosessinkehitysinsinööri, ympäristöinsinööri, kemisti, fermentointiasiantuntija ja metallurgi, Aalto-yliopisto kertoo sivuillaan.

Suuri enemmistö tyytyväisiä uraansa

Vuoden 2015 alumneista 93 prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa. Tutkintoonsa oli tyytyväisiä liki yhtä moni eli 89 prosenttia vastaajista. 85 prosenttia olisi valmis suosittelemaan kemian tekniikan opintoja muillekin.

Useimpien eli 81 prosentin mielestä työelämän vaatimukset vastaavat hyvin koulutuksen antamaa akateemista pätevyyttä.

Vastanneiden mukaan tähänastisen uran kannalta tärkeimmät taidot ovat kyky oppia ja omaksua uutta, ongelmanratkaisutaidot, tiedonhankintataidot, analyyttinen ja systemaattinen ajattelu sekä itseohjautuvuus.

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun seuraava viisivuotiskysely on suunnattu vuonna 2016 valmistuneille. Kysely on parhaillaan käynnissä ja jatkuu joulukuun puoleenväliin saakka.

(Kuva Mikko Raiskinen/Aalto-yliopisto) Nuoret kemian tekniikan ammattilaiset ovat valtaosin tyytyväisiä sekä koulutukseensa että paikkaansa työelämässä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia