Alakoululaiset työharjoittelussa Yrityskylän ”mini-Borealiksessa”

Uusimaalaiset alakoululaiset pääsevät nyt harjoittelemaan työelämän taitoja muovin raaka-aineita valmistavassa pienoisyrityksessä.

Se onnistuu Helsingissä TAT:n Yrityskylässä, jonne on avautunut miniversio Borealis-yhtiöstä.

Kuudesluokkalaiset työskentelevät ”Mini-Borealiksessa” tutkijan, mekaanikon, tuotannon työntekijän ja toimitusjohtajan tehtävissä.

Samalla he paneutuvat yritykselle ajankohtaisiin teemoihin eli muun muassa turvallisuuteen, laatuun, kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen.

”On hienoa, että oppilaat pääsevät tutustumaan konkreettisesti työelämään ja Borealiksen tarjoamiin uramahdollisuuksiin. Saimme luotua hienon ja mielekkään kokonaisuuden koululaisille”, kertoo Heli Poikonen Borealiksen viestinnästä.

Toimitusjohtaja Mea ja tutkija Hertta Leppäkorven koulusta työn touhussa Borealiksen pienoisyrityksessä. Kuva: Borealis

 

Palkittu suomalainen oppimisinnovaatio

Yrityskylää ylläpitää Talous ja nuoret TAT, joka aiemmin tunnettiin nimellä Taloudellinen tiedotustoimisto. Valtakunnallinen toimija pyrkii kehittämään nuorten talous- ja työelämätaitoja ja innostamaan heitä yrittäjyyteen.

TAT:n Yrityskylät on suunnattu peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille. Alakoulun kokonaisuuden muodostavat Yrityskylä-oppitunnit ja elämyksellinen koulupäivä pienoisyhteiskunnassa.

Yrityskylä Yläkoulun peliareenalla yhdeksäsluokkalaiset johtavat yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa.

Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on palkittu maailman parhaana koulutusinnovaationa.

(Pääkuva Borealis) Mini-Borealis TAT:n Yrityskylässä. Helsingin Yrityskylä tavoittaa vuosittain noin 9 000 kuudesluokkalaista.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia