BioEnergon Porin biojalostamo sai ympäristöluvan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan BioEnergo Oy:n Poriin suunnittelemalle biokonversiolaitokselle.

Lupa koskee bioetanolin, nesteytetyn biokaasun ja raakaligniinin valmistusta puubiomassasta.

Käytännössä laitos aikoo hyödyntää raaka-aineenaan sahoilta ylijäävää puhdasta havupuiden sahanpurua. Se kykenee käsittelemään myös suoraan metsästä tuotua kariketta ja muuta puuainesjätettä ja lehtipuidenkin purua.

Jalostamon teknologia perustuu uuteen hydrolyysiprosessiin, joka toteutetaan Porissa ensimmäistä kertaa teollisessa mitassa.

“Energiahybridi” vähentää päästöjä kolmella tavalla

Tulevan biojalostamon tuotantokapasiteetti on noin 63 000 kuutiometriä bioetanolia, 22 000 tonnia nesteytettyä biokaasua ja 70 000 tonnia raakaligniiniä vuodessa.

”Myönteinen lupapäätös on hieno uutinen sekä hankkeen eteenpäin viemisen että Porin talousalueen kannalta”, sanoo BioEnergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini.

Saini nimittää laitosta ”energiahybridiksi”, koska se vähentää liikenteen päästöjä kolmella tavalla.

Bioetanoli sopii autojen polttoaineeksi, samoin biokaasu. Ligniiniä on mahdollista hyödyntää fossiiliperäisen bitumin korvaajana asvaltissa.

”Ei mainittavia vaikutuksia asutukselle tai virkistykselle”

”Nyt saatu päätös kruunaa pitkän ja huolellisen valmistelutyön ja antaa selkeän signaalin hankkeen edistämiselle”, kuvailee hankkeen vetäjänä toiminut Bioeconomy Lead Eeva Punta konsulttiyhtiö Swecosta.

Sweco teki hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin vuosina 2019–2020. Ympäristölupahakemus jätettiin aluehallintovirastolle tammikuussa 2021.

Timo Sainin mukaan biojalostamosta ei aiheudu mainittavia vaikutuksia ympäristön asutukselle tai virkistyskäytölle.

”Laitoksen toimintaan liittyvät riskitilanteet ja niihin liittyvät vaikutukset on tunnistettu ja niihin varaudutaan laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa”, Saini sanoo.

”Laitoksen toimintaa tarkkaillaan ja ohjataan prosessiyksiköittäin ja kokonaisuutena automaattisten seurantajärjestelmien avulla. Seurannan avulla varmistamme, että laitos varmasti toimii ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.”

Uutista muokattu 16.12. Korjattu Satakunnan aluehallintovirasto Etelä-Suomen aluehallintovirastoksi.

(Kuva BioEnergo) Havainnekuva Poriin suunniteltavasta biokonversiolaitoksesta.

Aiheesta aiemmin:

BioEnergo hakee ympäristölupaa biojalostamolleen

BioEnergo: Sahanpurusta liikenteen biopolttoainetta

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia