EU edistää kestävyyttä ja kutistaa kulutusta maapallon mittoihin

Eurooppalainen kuluttaminen pyritään siirtämään kestävämmille raiteille. Samalla halutaan vähentää EU:n riippuvuutta unionin ulkopuolisista raaka-aineista ja energiasta, kertoo Uusiouutiset.

Euroopan komissio julkaisi maaliskuun lopussa laajan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvan kiertotalouden ehdotuspaketin, jonka tavoitteena on tehdä kestävistä tuotteista unionin normi. Kuluttajille tarjotaan liuta työkaluja kestävien valintojen tekemiseen.

Ehdotus pyrkii myös suitsimaan niin kutsuttua viherpesua. Jos yritys esittää tuotteensa olevan vihreä tai ekologinen, sen on myös kyettävä todistamaan väitteensä. Ympäristömerkkien on jatkossa oltava kolmannen tahon tai julkisen organisaation vahvistamia.

Direktiivistä kattavampaan asetukseen

Keskeinen asia komission ehdotuksessa on ekosuunnitteludirektiivin muuttaminen asetukseksi.

Nykyinen direktiivi vaatii energiaa käyttäviltä tuotteilta energiatehokkuutta. Unionin ja kotitalouksien energiankulutusta on direktiivin ansiosta onnistuttu pudottamaan merkittävästi.

Uusi ESPR-asetus laajentaisi tuotteiden ympäristövaatimuksia energiatehokkuudesta monimuotoisemmiksi. Lisäksi vaatimuksia voitaisiin asettaa käytännössä kaikille tuoteryhmille elintarvikkeita, rehuja ja lääkkeitä lukuun ottamatta.

Uusina kriteereinä tuotteiden ekosuunnitteluvaatimuksiin tulevat esimerkiksi kestävyys, korjattavuus ja kierrätettävyys. Myös tuotteiden sisältämiä haitallisia kemikaaleja voidaan rajoittaa.

Energiatehokkuus kattaisi koko tuotteen elinkaaren. Tuotteen käytön päätyttyä sen materiaalit halutaan takaisin kiertoon. Raaka-aineiden kierrätettävyys tulisi ottaa huomioon jo tuotteen suunnitteluvaiheessa.

Velvoitteita alettaisiin soveltaa eri tuoteryhmiin ja tuotteisiin asteittain. Kandidaatteja ensimmäiselle kierrokselle ovat tekstiilit, pesuaineet, autonrenkaat, huonekalut, patjat, voiteluaineet, teräs ja alumiini.

Vuosille 2022−2024 on jo julkaistu aikataulutettu ekosuunnittelun työohjelma, joka keskittyy erityisesti kulutuselektroniikan vaatimusten kehittämiseen. Ohjelman puitteissa laaditaan kriteerit puhelimille, tableteille ja aurinkopaneeleille.

Suomi pitää pakettia tärkeänä

Kiertotalouspakettia ympäristöministeriössä koordinoinut erityisasiantuntija Sarianne Tikkanen pitää komission ehdotusta tärkeänä, sillä se muuttaa perustavanlaatuisesti eurooppalaisia tuotanto- ja kulutustapoja.

”Ekosuunnittelun avulla minimivaatimukset kestävyydestä, korjattavuudesta ja kiertotalouden mukaisista toimintatavoista heijastuvat muuallekin maailmaan”, Tikkanen sanoo Uusiouutisissa.

”Etenkin tekstiilistrategian tavoitteet vaikuttavat laajemmin, koska niiden arvoketju on hyvin globaali. Samoin on elektroniikan kohdalla.”

(Kuva Adobe Stock) Eurooppa kuluttaa nykyään resursseja usean maapallon verran. Esimerkiksi Suomen vuosittainen kulutus on noin 29 tonnia henkeä kohden, kun kestäväksi tasoksi on arvioitu 3–8 tonnia.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia