Helsingin yliopistoon farmasian kansainvälinen maisteriohjelma

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa käynnistyy englanninkielinen maisteriohjelma. Ohjelmassa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto farmaseuttisissa tieteissä.

Tähän asti tiedekunnan maisteriopintoja on päässyt suorittamaan vain suomalaisella farmaseuttitutkinnolla.

”Helsingin yliopiston hakijapalvelut on saanut Suomen ulkopuolelta runsaasti kysymyksiä mahdollisuudesta opiskella farmasiaa Helsingin yliopistossa”, taustoittaa tiedekunnan dekaani Jouni Hirvonen.

”Kansainvälisen maisteriohjelman myötä avaamme mahdollisuuden tutkintoon johtaviin opintoihin myös muiden alojen opiskelijoille.”

Mukana kestävä kehitys ja vihreä farmasia

Uusi ohjelma keskittyy lääkkeiden ja lääkehoidon tutkimukseen, kehitykseen ja turvallisuuteen. Opinnot sisältävät kursseja muun muassa lääkeaineiden löytämisestä ja farmakologiasta, lääkitysturvallisuudesta ja lääkehoidon vaikuttavuudesta.

Vahvassa osassa tutkintoa ovat myös farmasian kestävä kehitys ja vihreä farmasia.

”Englanninkieliset kurssit ja kansainväliset kontaktit ovat myös suomen- ja ruotsinkielisissä ohjelmissa opiskelevien saatavilla”, kertoo uuden maisteriohjelman johtaja Leena Hanski.

Kansainvälinen Pharmaceutical research, development and safety -ohjelma starttaa syksyllä 2022. Kaksivuotiseen, 120 opintopisteen ohjelmaan on varattu ensimmäisellä hakukierroksella 20 aloituspaikkaa.

Hakuaika ohjelmaan on 1.12.2021–5.1.2022.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia