Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimukselle merkittävä rahoitus

Business Finland on myöntänyt rahoituksen Mascot-hankkeelle (Materials for CO2-neutral processes in resource-intensive industries), joka kehittää materiaaleja tulevaisuuden kiertotalousprosesseihin ja vetyteknologioihin.

Projektia koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT, joka toteuttaa sen yhdessä Oulun yliopiston kanssa.

Lisäksi mukana on kuusi yritystä, Andritz, Exote, Metso Outotec, Neste, Nordic Tank ja Wärtsilä.

Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 7,2 miljoonaa euroa.

Materiaaleille täysin uudenlaisia vaatimuksia

”Suomi on johtava maa cleantechissä, mukaan lukien kiertotalous ja vetyteknologiat, ja suomalaiset yritykset ovat alan kehityksen kärjessä”, sanoo tutkimuspäällikkö Pekka Pohjanne VTT:stä.

”Uudet hiilineutraalit prosessit, tuotteet ja teknologiat tarjoavat Mascot-konsortiolle ja suomalaisille toimijoille huomattavaa kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla, joilla on nähtävissä vahvaa kysynnän kasvua ympäristöystävällisille nollahiilisille ja päästöttömille ratkaisuille.”

Tulevaisuuden fossiilittomat prosessit ja järjestelmät eroavat perinteisistä sekä raaka-aineiden ja syötteiden että olosuhteiden osalta. Laitteissa ja rakenteissa käytettävien materiaalien on siksi vastattava täysin uudenlaisiin vaatimuksiin.

”Uusien teknologioiden ja laiteratkaisujen tulee toimia ennustettavasti ja luotettavasti tinkimättä turvallisuudesta ja kilpailukyvystä”, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta.

”Haasteeseen vastaaminen vaatii uusia innovaatioita monilla materiaaliteknologiaan liittyvillä osa-alueilla: materiaaleissa, suunnittelussa, valmistuksessa ja prosesseissa.”

Osa Wärtsilän ja Nesteen ekosysteemiohjelmia

Mascot-hanke on osa kahta Business Finlandin Veturi-ekosysteemiä, Wärtsilän Zem-ohjelmaa (Zero emission marine) ja Nesteen Novel sustainable & scalable solutions for transportartion and chemicals -ohjelmaa.

Mascotin rooli näissä ekosysteemeissä on ratkaista uusien hiilineutraalien teknologioiden mahdolliset materiaalitekniset pullonkaulat.

”Tavoitteenamme on nopeuttaa meriteollisuuden vihreää siirtymää. Mascot-projekti luo materiaalitieteellistä pohjaa, joka on välttämätöntä tavoitteen saavuttamiseksi”, sanoo Kenneth Widell, Wärtsilä Finlandin ZEM-ohjelmapäällikkö.

Nesteen Veturi-projekti on ollut aktiivinen vuodesta 2020. Veturi kehittää kestäviä ja globaalisti skaalautuvia raaka-aineita ja teknologiaratkaisuja polttoaineiden sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon.

”Mascot-projekti on tärkeä osa tätä palapeliä: se tarjoaa materiaaliosaamista ja sellaista tietoa materiaalien suorituskyvystä, jota tarvitaan hiilineutraalien prosessiteknologioiden käyttöönotossa ja uusien tuotteiden toimittamisessa markkinoille luotettavasti”, tiivistää Nesteen ohjelmapäällikkö Jarmo Kela.

(Kuva Adobe Stock) Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä hiilineutraalien prosessien ja teknologioiden kehittämisessä. Nyt rakennetaan niihin sopivia uusia materiaaleja.


 

Tilaa Kemia-lehti loppuvuodeksi 2022 ja auta Ukrainaa!

Lahjoitamme puolet tilausmaksusta ukrainalaisten auttamiseen Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Katso lisätiedot ja tee tilaus täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia