Ihmisperäinen nitraatti heikentää lähdeveden laatua pieninäkin pitoisuuksina

Ihmistoiminnan seurauksena runsastunut typpikuormitus heikentää lähteiden mikrobiyhteisöjen monimuotoisuutta jo yllättävän pieninä pitoisuuksina.

Asia selvisi tuoreessa tutkimuksessa, jonka teki Oulun yliopiston tutkijatohtori Kaisa Lehosmaa kollegoineen.

Muutos mikrobiyhteisöissä tapahtuu äkillisesti jo alhaisessa nitraattipitoisuudessa. Kynnysarvo on noin 400 mikrogrammaa litrassa. Kun arvo ylittyy, lukuisat bakteerit häviävät nopeasti.

Nitraattipitoisuuden kohoamisesta näyttää tutkimuksen mukaan hyötyvän vain muutama bakteerilaji.

Bakteerien häviäminen heikentää lähteiden vedenlaatua.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Environmental Microbiology -lehdessä.

Työkalu viranomaisten käyttöön

Lähteet ovat elinympäristöinä ainutlaatuisia monimuotoisuuden keskittymiä, jotka ovat erittäin haavoittuvia ja maailmanlaajuisesti uhanalaisia ekosysteemejä.

Maataloudesta ja kaupunkiympäristöistä luontoon päätyvät haitta-aineet heikentävät veden laatua ja biologista monimuotoisuutta pohjavesissä ja pohjavesiriippuvaisissa ekosysteemeissä.

Viranomaiset voivat tuoreiden tulosten perusteella säätää kynnysarvoja pohjavesien ja niistä riippuvaisten ekosysteemien tilan määrittelemiseksi.

Tutkimuksessa käytettyä menetelmää voidaan myös hyödyntää mittarina kuvaamaan niin lähteiden kuin muidenkin vesiekosysteemien monimuotoisuutta.

Lehosmaan tutkimusta ovat tukeneet Suomen Akatemia, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry sekä Oulun yliopisto.

(Kuva) Tamperelaisen lähteen on kuvannut tutkija Jussi Jyväsjärvi.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia