Kainuussa käynnistyy metsäbiotalouden verkkokoulutus

Oulun yliopisto aloittaa yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Kajaanin yliopistokeskuksen kanssa uuden metsäbiotalouden jatkuvan oppimisen ohjelman.

Koulutus suoritetaan ohjatusti verkon kautta. Ensimmäiset opinnot ovat tarjolla syksyllä 2022.

Ensimmäisiä koulutusmoduuleja tarjotaan kainuulaisille yrityksille, ammattikorkeakoulujen henkilöstölle, tutkimuslaitosten tutkijoille ja muulle henkilöstölle sekä muillekin alasta kiinnostuneille.

Ohjelman taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Biokainuu-hanke. Hankkeen tavoitteena on tukea biotuotetehtaan toteutumista ja metsäbiotalouden muuta teollista toimintaa.

Koulutusyhteistyön avulla pyritään täydentämään kainuulaisten osaamispohjaa ja edistämään osaajien nopeampaa työllistymistä prosessiteollisuuteen.

Tavoitteena työvoiman turvaaminen

Kainuu on viiden viime vuoden aikana muuttunut positiivisen rakennemuutoksen alueeksi. Yritysten liikevaihto ja työntekijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuoden 2015 alusta lähtien.

Osaavan henkilöstön rekrytointi on Kainuussa silti yhä vaikeampaa kuin muissa maakunnissa. Maakunnassa on tavoitteena, että sekä yksityinen että julkinen sektori saavat jatkossa riittävästi kehitystarpeidensa mukaista työvoimaa.

”Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan lisää yritys- ja aluetarvelähtöistä koulutusta, jolla on nopea vaikutus yritysten osaamispääomaan ja toimintaan”, sanoo Biokainuu-hanketta johtava professori Riitta Keiski Oulun yliopistosta.

”Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi myös olemassa olevan henkilöstön osaamista on kehitettävä.”

Myös sivuvirrat halutaan hyötykäyttöön

Kainuun metsien kasvu ja puumäärä ovat suuremmat kuin koskaan aiemmin. Puuston vuotuinen kasvu on 6,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrästä hyödynnetään tätä nykyä 60 prosenttia, joten osuutta olisi varaa nostaa.

Raaka-aineista voitaisiin kehittää erityisesti korkean jalostusasteen tuotteita ja hyödyntää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti kaikki puun jalostuksessa syntyvät sivuvirrat.

Kainuun liitto on valmistellut alueen vahvuuksiin kohdentuvan älykkään erikoistumisen strategian (RIS3), joka pohjautuu EU:n Eurooppa 2020 -strategiaan.

Alueen tärkeimpänä voimavarana nähdään juuri metsät ja biopohjaiset raaka-aineet sekä niihin perustuvien tuotteiden alueellinen jatkojalostus.

(Kuva Mikko Törmänen) Kainuun metsät ovat vahvassa kasvussa, joten niissä riittää hyödyntämispotentiaalia.


 

Tilaa Kemia-lehti loppuvuodeksi 2022 ja auta Ukrainaa!

Lahjoitamme puolet tilausmaksusta ukrainalaisten auttamiseen Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Katso lisätiedot ja tee tilaus täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia