Kasveista kestäviä kosmetiikan raaka-aineita uusin keinoin

Kansainvälinen suurhanke kehittää uusia kosmetiikkatuotteiden ainesosia kasveista ja kasvisoluista.

VTT:n koordinoimassa InnCoCells-hankkeessa ideoidaan keinoja ja menetelmiä kasvien hyödyntämiseen niin, että lopputuloksena ovat tieteellisesti validoidut, kestävät kosmetiikan raaka-aineet, joita voidaan hyödyntää kaupallisesti.

”Lähtömateriaaleina käytetään pelloilla ja eri olosuhteissa kasvihuoneissa kasvavia kasveja, bioteknisesti viljeltyjä kasvisoluja sekä maatalouden sivuvirtoja”, kertoo projektin koordinaattori, dosentti Kirsi-Marja Oksman VTT:stä.

Päämääränä on, että kasveja, joita nyt uhkaa liikakäyttö, voidaan jatkossa kasvattaa heikentämättä luonnon monimuotoisuutta ja aiheuttamatta vaaraa ympäristölle.

Haussa vähintään kymmenen kasvia ja 50 aktiivista ainesosaa

Tutkijoiden tavoitteena on löytää ainakin kymmenen tarkoitukseen soveltuvaa kasvilajia, joista tunnistetaan vähintään 50 aktiivista ainesosaa. Niistä 20 voisi johtaa optimoituihin tuotantoprosesseihin soluviljelmissä tai kokonaisissa kasveissa.

Maatalouden sivuvirtojen osalta kehitetään prosesseja, joilla samasta lähteestä voidaan tuottaa useita uutteita.

Vähintään kymmenelle vaikuttavalle ainesosalle on tarkoitus kehittää pilottituotanto- ja puhdistustekniikat sekä tuoteturvallisuus- ja ympäristöarvioinnit.

Tuotteita ei testata eläimillä, eivätkä ne sisällä eläinperäisiä ainesosia.

InnCoCells-hankkeen toteuttavat yhteensä 18 toimijaa 11 EU-maasta. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi mukana on yksi suuri teollisuuskumppani ja useita pk-yrityksiä.

Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluva nelivuotinen hanke on saanut Euroopan komissiolta 7,9 miljoonan euron rahoituksen.

(Kuva VTT) InnCoCells-hankkeessa tehtävää fermentaatiotutkimusta.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia