Kemian kiertotaloutta ja nanokoon spektroskopiaa Jyväskylän kesäkoulussa

Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa paneudutaan tänä vuonna muun muassa nanomittaiseen spektroskopiaan.

Spektroskopiaa nanoskaalassa -kurssilla perehdytään skannaavan optisen lähikenttämikroskoopin (SNOM) teoriaan, toimintaperiaatteeseen ja käyttötarkoituksiin nanokokoisten rakenteiden kuvantamisessa ja spektroskooppisessa tutkimuksessa.

Luennoijina toimii Ruotsista ja Saksasta saapuvia johtavia tutkijoita, jotka kertovat lähikenttämikroskopian käytöstä omassa tutkimuksessaan.

Kurssiin sisältyy myös hands on -työpaja, jossa osallistujat pääsevät itse käyttämään Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksen laserlaboratorion uutta SNOM-instrumenttia.

”Työpajojen aikana tutustutaan SNOM-laitteen käyttämiseen kuvantamisessa ja nanoskaalan spektroskopiassa sekä mittalaitteella tuotetun datan analyysiin”, kertoo kurssin koordinaattori Eero Hulkko.

Hybriditapahtumaan voi osallistua myös etänä

Luonnontieteisiin ja teknologiaan keskittyvä Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu houkuttelee satoja opiskelijoita ympäri maailman, nyt jo 31. kerran.

Vuoden 2022 kesäkoulu järjestetään 8.–19. elokuuta hybriditapahtumana, eli osa kursseista toteutetaan etäyhteyksin.

Ohjelma on tarkoitettu nuorille tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja maisterivaiheen opiskelijoille. Osa luennoista striimataan ja tallennetaan.

”Hybridiopetuksen integroiminen osaksi kesäkoulua on merkittävä askel kesäkoulun historiassa”, sanoo kesäkoulun puheenjohtaja Jani Moilanen.

”Pystymme sen avulla tarjoamaan huippuluokan kansainvälistä opetusta myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty matkustamaan paikan päälle Jyväskylään.”

Kiertotaloudesta suurelle yleisölle

Kurssien lisäksi kesäkoulun ohjelmaan sisältyy myös kaksi yleisöluentoa. Jyväskylän yliopiston kemian kiertotalouden professori Ari Väisänen puhuu aiheestaan suomeksi.

”Kemialla on vahva rooli kiertotaloudessa, sillä se mahdollistaa biomassojen tehokkaan hyödyntämisen muun muassa biopolttoaineiden raaka-aineena”, Väisänen muistuttaa.

Kriittisten raaka-aineiden, kuten akkukemikaalien, jalometallien sekä sähkömoottoreissa ja tuulivoimassa tarvittavien harvinaisten maametallien kierrätys mahdollistaa nykyteknologioiden kasvavan käytön myös tulevaisuudessa.

Ravinneomavaraisuutta ja ruokaturvaa voidaan puolestaan tehostaa parantamalla ravinteiden kierrätystä.

Toinen, englanninkielinen yleisöluento käsittelee suurteholaskentaa ja supertietokoneiden historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta.

Kesäkoulun koko ohjelmaan voi tutustua täällä.

(Kuva Jyväskylän yliopisto) Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun osallistujia vuodelta 2019. Tällä kertaa tapahtumaan pääsee myös verkkoyhteyden kautta.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia