Kemianteollisuudelta vahva tuki valtion TKI-työryhmän esitykselle

Kemianteollisuus ry on erittäin tyytyväinen parlamentaarisen TKI-työryhmän tuoreeseen esitykseen.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä esittää, että tutkimus- ja kehittämisrahoituksen nostamiseksi säädetään rahoituslaki ja että laaditaan lakisääteinen, kehyskautta pidempi T&K-rahoituksen suunnitelma.

Työryhmä esittää myös pysyvän ja nykyistä laaja-alaisemman tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustimen käyttöönottoa.

Kaikki eduskuntapuolueet sitoutuvat tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Samalla kasvatetaan vastaavasti valtion T&K-rahoitusta.

”Otamme suurella ilolla vastaan tämän tiedon”, sanoo Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Carmela Kantor-Aaltonen.

”Olemme esittäneet jo pitkään, että julkinen TKI-rahoitus on saatava leikkauksia edeltäneelle tasolle ja kasvuun, tai Suomi jää jatkuvasti jälkeen muista maista.”

”Kemian ala on kiitollinen”

TKI-investointien neljän prosentin osuus bruttokansantuotteesta on Kantor-Aaltosen mukaan ollut vuosien ajan tavoite, josta on jääty pahasti jälkeen.

Hänen mielestään on olennaista, että asiasta säädetään rahoituslaki ja että kehyskausi ulottuu yli hallituskausien. Samoin on keskeistä, että esitetään nykyistä laaja-alaisemman TKI-verokannustimen käyttöönottoa sekä laajaa monivuotista T&K-suunnitelmaa.

”Nyt julkistettu esitys antaa todella tärkeän signaalin, että valtio haluaa investoida tulevaisuuteen”, kommentoi Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

”Esitimme joulukuun alussa syvän huolemme, että Suomen ilmastotavoitteita ei saavuteta ilman merkittäviä investointeja TKI-rahoitukseen. On hienoa huomata, että asian tärkeys nyt tiedostetaan ja järki voittaa. Olemme kiitollisia.”

Aiheesta aiemmin:

Kemianteollisuus vaatii valtiolta satsausta TKI-rahoitukseen

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia