Kemira ja Veolia kehittävät fosforin talteenottoa jätevesilietteestä

Kemira ja Veolia Wasser Deutschland aloittavat fosforin talteenottoon suunnitellun uuden tekniikan laajamittaisen arviointihankkeen.

ViviMag-nimisen tekniikan ovat kehittäneet Wetsus-tutkimuskeskus ja Delftin tekninen yliopisto yhdessä Kemiran ja muiden yritysten sekä kunnallisten vesilaitosten kanssa.

Patentoidulla tekniikalla voidaan ottaa jätevesilietteestä talteen fosforin lisäksi muitakin arvokkaita raaka-aineita, kuten rautaa.

Kumppanukset toteuttavat ensimmäisen pilottikokeen saksalaisessa Schönebeckin jätevedenpuhdistamossa vuoden 2022 loppuun mennessä.

”Strategianamme on tarjota laadukkaita, vastuullisia ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat poistaa fosforia ja ottaa sitä talteen”, sanoo Kemira Industry & Water ‑yksikön EMEA-alueen kunnallismarkkinoiden markkinointipäällikkö Jean-Christophe Ades.

”Yhteishanke on merkittävä askel strategiamme toteuttamisessa.”

Kriittinen raaka-aine

Jäteveden sisältämä fosfori on ympäristöongelma, joka aiheuttaa pintavesien rehevöitymistä, mikäli sitä ei poisteta asianmukaisesti.

Samaan aikaan fosfori on myös tärkeä ravinne, jota tarvitaan maanviljelyssä ja monissa erilaisissa teollisuuden käyttökohteissa.

Euroopan komissio vahvisti vuonna 2020, että fosfori kuuluu EU:n kriittisten raaka-aineiden luetteloon. Fosforin paikallinen talteenotto yhdyskuntajätevesistä tukee maanosan pyrkimystä kohti suurempaa raaka-aineomavaraisuutta.

(Kuva Veolia) Kemiran ja Veolian yhteishankkeen ensimmäinen pilottikoe toteutetaan Schönebeckin jätevedenpuhdistamossa Saksassa.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia