Koronarokotteen vastetta ja tarvetta voi seurata itse otettavalla näytteellä

Itse otettavat kuivasylki- ja kuivasormenpääverinäytteet ovat hyödyllisiä keinoja koronarokotteen vasteen seurannassa.

Tämä selviää Helsingin ja Helsingin yliopistollisen sairaalan Husin tekemästä vasta-ainetutkimuksesta.

Tutkijat analysoivat yli 1 200 sote-alan työntekijän koronavasta-ainetasot selvittääkseen, onko eri vasta-aineluokissa eroja virusaltistuksen mukaan.

Tutkimuksen aineistona olivat kuivasylki- ja kuivaverinäytteet, jotka kerättiin tammi–maaliskuussa 2021. Altistumis- ja taustatiedot kerättiin kyselykaavakkeella.

Kuivasylki- ja kuivasormenpääverinäytteiden etu on niiden helppous. Laboratoriota ei tarvita, vaan näytteet voi ottaa kotona.

Näytteiden kerääminen on siten halpaa ja sylkinäytteen otto myös kajoamatonta.

Paljastavat luotettavasti viruksen vasta-aineet

Sormenpäästä otetuilla verinäytteillä voitiin erottaa kahdesti rokotetut ei-altistuneista, altistuneista, koronan aiemmin sairastaneista ja kerran rokotetuista 99,5 prosentin herkkyydellä ja 75,3 prosentin tarkkuudella.

Syljestä mitattu IgG-vasta-aineen pitoisuus erotti kahdesti rokotetut muista ryhmistä 85,3 prosentin herkkyydellä ja 65,7 prosentin tarkkuudella.

Tulokset on julkaistu Medical Microbiology and Immunology -lehdessä.

”Tulosten perusteella kuivanäytteet paljastavat luotettavasti vasta-aineet virukselle”, vahvistaa professori Pirkko Pussinen.

Pussinen työskentelee Helsingin yliopiston lisäksi myös Itä-Suomen yliopistossa.

”Tätä kuivanäytteisiin perustuvaa tutkimusmenetelmää voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää hyvin sekä rokotevasteen että rokotetarpeen seurantaan suurista potilasmääristä”, Pussinen sanoo.

Tutkimus vahvisti sote-ammattilaisten altistumisen

Tutkimus vahvisti myös sen, että sote-alalla työskentelevät altistuvat koronavirukselle. Tämä näkyi tuloksissa kohonneina virusvasta-aineina.

Sairaanhoitajista 47,5 prosenttia ja lääkäreistä 47,7 prosenttia oli seropositiivisia joko sairastetun koronavirustaudin, rokotuksen tai altistumisen vuoksi.

Korkeimmat vasta-ainearvot sekä veressä että syljessä oli niillä, jotka olivat sekä sairastaneet koronavirustaudin että saaneet rokotuksen.

Prosenttiluku oli pienin hammaslääkäreillä, joista vain 8,7 prosenttia oli altistunut virukselle.

”Vastoin odotuksiamme hammashoidon henkilökunnan koronatartunnat ja -altistumiset ovat olleet vähäisempiä kuin esimerkiksi sairaalalääkäreillä, vaikka hammashoidossa tehdään paljon aerosolia tuottavia toimenpiteitä lähietäisyydellä potilaasta”, sanoo tutkija Laura Lahdentausta.

(Kuva Unsplash) Itse otetut näytteet ovat halpoja ja niiden keräys nopeaa. Sylki- ja sormenpääverinäytteillä on mahdollista seurata sekä rokotevastetta että rokotetarvetta.


 

Tilaa Kemia-lehti loppuvuodeksi 2022 ja auta Ukrainaa!

Lahjoitamme puolet tilausmaksusta ukrainalaisten auttamiseen Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Katso lisätiedot ja tee tilaus täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia