Kun ruoppausmassoja kovetetaan, sementti kannattaa korvata uusiosideaineilla

Ruoppausmassojen stabiloinnissa käytetyn sementin korvaaminen uusiosideaineilla voi vähentää päästöjä kymmeniä prosentteja. Samalla kutistetaan myös toimenpiteen kustannuksia.

Tämä selvisi Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Åbo Akademin tuoreessa tutkimuksessa.

Merenrantojen ruoppauksesta syntyneiden pehmeiden maamassojen stabiloiminen eli kovettaminen on tarpeen silloin, kun maamassan päälle halutaan rakentaa.

Stabilointiin on perinteisesti käytetty sementtiä. Sementin sijaan voitaisiin hyödyntää jätteiksi ja sivuvirroiksi luettavia sideaineita, joista osa ohjautuu nykyisin kaatopaikoille.

Syken ja Åbo Akademin tutkimuksessa uusiosideaineina käytettiin muun muassa masuunikuonaa, kalkkiuunipölyä sekä polttolaitosten tuhkia ja pohjakuonia. Sideaineilla saavutettiin rakentamisen mahdollistavat puristuslujuudet.

Tutkimus suoritettiin rajatulla koealalla Naantalin Matalahdella, joka toimii vuoden 2022 asuntomessualueena. Lahti ruopattiin ennen uuden asuinalueen venesataman ja -väylän rakentamista.

Suuri säästöpotentiaali

Tutkimuksessa käytetyt sivuvirrat olivat selvästi halvempia kuin sementti.

”Kun yhdellä ruoppauskohteella stabiloitavia massoja syntyy tuhansia kuutiometrejä, on sideainevalinnassa kyse jo kymmenientuhansien eurojen säästöpotentiaaleista”, sanoo Syken tutkija Jaakko Karvonen.

Tutkimusraportin kirjoittajat arvioivat, että sementin korvaaminen vähintään osittain on mahdollista kaikissa stabilointikohteissa.

Sideainereseptien optimointi on kuitenkin tehtävä tapauskohtaisesti, sillä maamassojen ominaisuudet saattavat vaihdella paljonkin.

Ruoppausmassojen nosto maalle esimerkiksi aiheuttaa usein happamoitumisriskin ja johtaa sitä myöten haitta-ainevalumiin. Massa on siksi neutraloitava.

Läjitetyt ruoppausmassat voidaan neutraloida ja lujittaa yhtä aikaa sekoittamalla niihin pH:ta nostavia sideaineita tai sideaineseoksia.

Tapauskohtaisesti on arvioitava myös se, minkälainen lujuus massalle on vähintään saavutettava.

(Kuva Suomen Asuntomessut) Luonnonmaan saarella Matalahden rannalla sijaitsevalla uudella asuinalueella on oma venesatama, jonka katokset on verhoiltu aurinkopaneeleilla. Naantalin asuntomessut pidetään alueella 15.7.–14.8.2022.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia