Lääkeherkkyyden testauksesta merkittävä apu leukemian hoitoon

Vaikeaa verisyöpää sairastavien potilaiden hoitoa pystytään räätälöimään potilaan omien syöpäsolujen lääkeherkkyystestauksella.

Asian osoittivat Helsingin yliopiston FIMM-instituutin ja Husin Syöpäkeskuksen tutkijat, joiden tulokset on julkaistu arvostetussa Cancer Discovery -lehdessä.

Tutkimushanke kesti kymmenen vuotta.

Tulosten mukaan potilaan syöpäsolujen reagoiminen lääkeaineisiin laboratoriossa ennusti hyvin sen, kuinka samat lääkkeet toimivat, kun potilasta itseään ryhdytään hoitamaan niillä.

Nopea ja kustannustehokas menetelmä on tutkijoiden mukaan mahdollista ottaa laajemminkin käyttöön syövänhoidossa.

Hoidot tepsivät erinomaisesti

Uusiutuneen akuutin myelooisen leukemian (AML) hoito on nykyisin käytettävissä olevilla lääkkeillä hankalaa.

Tutkimukseen osallistui 186 AML-potilasta, joiden sairaus oli uusiutunut ja vaikeahoitoinen.

Tutkijat selvittivät ensin potilaiden syöpäsolujen reaktion yli 500 lääkeaineeseen. Niiden joukossa oli reilut 180 syövän hoitoon jo hyväksyttyä lääkettä, muut olivat kehitysvaiheessa.

Näin he löysivät lähes jokaiselle potilaalle ainakin yhden sellaisen lääkeaineen, joka mahdollisesti tehoaisi juuri tämän tautiin.

Kaikkiaan 37 Husin potilasta myös hoidettiin tutkimuksen tulosten mukaisesti.

”Yksilöllistetyn hoidon teho oli erinomainen ottaen huomioon, miten vaikeaennusteisista potilaista oli kyse”, kertoo tutkimuksen kliinistä osuutta johtanut professori Kimmo Porkka Husin Syöpäkeskuksesta.

Yli puolet potilaista hyötyi hoidoista, ja viidellä tautitaakka saatiin niin pieneksi, että heille voitiin tehdä sairauden parantava kantasolusiirto.

Seuraavaksi etsitään säännönmukaisuuksia

Tutkijat pyrkivät jatkossa tunnistamaan myös säännönmukaisuuksia, jotka auttaisivat ennustamaan uusien potilaiden lääkevastetta.

”Vähitellen pääsemme soveltamaan tämänkaltaisia menetelmiä myös muunlaisia syöpiä sairastavien potilaiden hoidossa”, uskoo professori Olli Kallioniemi, toinen tutkimuksen johtajista.

Lisätyötä tarvitaan hänen mukaansa erityisesti menetelmien standardoinnissa sekä siinä, miten lääkeherkkyystestien osoittamien lääkeaineiden saatavuutta kliiniseen käyttöön voitaisiin parantaa.

”Myös uudentyyppisiä kliinisiä lääketutkimuksia tarvitaan”, Kallioniemi sanoo.

(Kuva FIMM/Helsingin yliopisto) Syöpälääkkeitä sisältävä kuoppalevy ja lääkeherkkyystestin tuloksia graafisesti esitettynä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia