Laulettu musiikki kuntouttaa aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Vokaalimusiikin kuunteleminen on helppo ja kustannustehokas tapa tukea kuntoutumista ja aivoterveyttä aivoverenkiertohäiriön (avh) jälkeen.

Lauletun musiikin kuuntelun on tutkimuksissa osoitettu kohentavan avh:n sairastaneiden potilaiden kielellistä kuntoutumista. Ilmiön taustalla olevat hermostolliset mekanismit ovat kuitenkin olleet tuntemattomia.

Tuore suomalaistutkimus paljasti, että laulumusiikin kuuntelu parantaa rakenteellista korjautumista aivojen vasemmassa otsalohkossa.

Helsingin yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan neurokeskuksen tutkimustulokset julkaistiin eNeuro-tiedelehdessä.

Laulu muovaa myös kieliverkoston toimintaa

Suomalaistutkijat vertailivat tutkimuksessaan lauletun musiikin, instrumentaalimusiikin ja äänikirjojen kuuntelun vaikutusta akuutin avh:n saaneiden potilaiden kieliverkoston rakenteelliseen ja toiminnalliseen korjautumiseen.

Lisäksi he selvittivät muutosten yhteyksiä kielelliseen kuntoutumiseen kolmen kuukauden seuranta-aikana.

”Tutkimuksessamme pystyimme ensimmäistä kertaa osoittamaan, että lauletun musiikin myönteiset vaikutukset liittyvät kieliverkoston rakenteelliseen ja toiminnalliseen muovautuvuuteen”, kertoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Aleksi Sihvonen.

Musiikin kuuntelu tukee muuta kuntoutusta

Aivoverenkiertohäiriön jälkeinen kielellinen häiriö eli afasia aiheuttaa huomattavaa inhimillistä kärsimystä potilaille ja heidän läheisilleen.

Nykyiset hoitomuodot auttavat kuntouttamaan kielellisiä häiriöitä, mutta lopputulokset ovat vaihtelevia.

Lisäksi kuntoutusta ei useinkaan ole tarjolla riittävän paljon ja varhain.

”Lauletun musiikin kuuntelu voidaan nähdä terveydenhuollossa tavanomaisia kuntoutusmuotoja tehostavana toimena”, Sihvonen sanoo.

”Vokaalimusiikin kuuntelu on helppo järjestää ja se voidaan toteuttaa turvallisesti ja tehokkaasti jopa kuntoutuksen alkuvaiheessa.”

Musiikin kuuntelua voisi hänen mukaansa käyttää normaalin kuntoutuksen kustannustehokkaana lisänä tai lievien puhehäiriöiden kuntoutustoimena, kun muuta kuntoutusta on tarjolla vain vähän.

(Kuva Pexels) Laulettu musiikki vaikuttaa myönteisesti aivojen kieliverkoston rakenteelliseen ja toiminnalliseen muovautuvuuteen.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia