Maidon- ja lihantuotannolle rakennetaan hiililaskuria

Meijeriyhtiö Valio, ruokatalo Atria ja Luonnonvarakeskus (Luke) rakentavat yhdessä mallia nautatilojen hiilijalanjäljen laskemiseen.

Yhteistyön tähtäimessä on kansallinen maidon- ja lihantuotannon hiilijäljen laskentamalli, joka ottaa huomioon suomalaisen tuotannon erityispiirteet. Mallista tulee näin laatuaan maailman ensimmäinen.

Malli perustuu Valion aiemmin kehittämään Lypsikki LCA (Life Cycle Assessment) -mallinnukseen, jonka avulla kyetään todentamaan tuotantotilojen väliset erot ja tilalla tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset maidon hiilijalanjälkeen.

Atrian tavoitteena on tuoda naudanlihan kuluttajapakkauksiin tuotekohtainen hiilijalanjälkimerkintä.

”Suomalaiset kuluttajat tiedostavat yhä paremmin ruuan ympäristövaikutukset”, kertoo Atrian naudanlihan hankinnasta vastaava johtaja Sinikka Hassinen.

”Hiilijalanjäljen merkitseminen on yksi tapa palvella heitä entistä paremmin.”

Ohjaa päästövähennyksiä oikeaan suuntaan

Valion tutkijan Aleksi Astaptsevin mukaan yhteismitallista hiilijalanjälkilaskentaa tarvitaan ohjaamaan ruuantuotannon päästövähennyksiä oikeaan suuntaan.

”Yksittäisiä lukuja tärkeämpiä ovat kuitenkin ne konkreettiset teot, joilla ilmastonmuutosta hidastetaan sekä riittävän nopea päästöjen pieneneminen”, tutkija toteaa.

Valion Lypsikki-malli perustuu kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n laskukaavoihin, ja siinä on käytössä tarkimmat mahdolliset laskentamenetelmät.

Laskennassa ovat mukana kaikki muuttujat, kuten tilan peltoviljelyssä hyödynnetyt lannoitteet, karjan ja peltopinta-alan määrä sekä tilalla käytetty polttoaine.

Meijeriyhtiö on myös kehittänyt mallinsa pohjalta tilakohtaisen ympäristölaskurin, jonka avulla maidontuottaja voi tehdä toimintaansa muutoksia.

”Muutokset voivat olla esimerkiksi lehmien ruokintaan liittyviä, peltojen kunnon parantamista ja sadon kasvattamista tai lannan käsittelytapoja. Valion tavoite on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä.”

Kuva Atria 

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia