Metsäyhtiö SCA mukaan St1:n biojalostamoon Göteborgissa

Energiayhtiö St1 ja ruotsalainen metsäjätti SCA ovat perustaneet yhteisyrityksen, joka kehittää ja tuottaa biopolttoaineita.

Yhteisyritys omistaa puolet St1 Gothenburg Biorefinery AB:stä, joka rakentaa parhaillaan suurta biojalostamoa Ruotsin Göteborgiin.

SCA satsaa biojalostamoon noin 600 miljoonaa kruunua eli liki 60 miljoonaa euroa. Jalostamoinvestoinnin kokonaisarvo on noin 2,5 miljardia kruunua eli vajaat 250 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 loppupuolella käynnistyvä biojalostamo käyttää raaka-aineenaan muun muassa mäntyöljyä, jota SCA toimittaa jalostamolle.

Mäntyöljy syntyy sulfaattisellun valmistuksen sivutuotteena SCA:n Östrandin, Obbolan ja Munksundin tehtaissa.

“Kumppanuus SCA:n kanssa on avainasemassa toteuttaessamme uusiutuvien polttonesteiden investointiohjelmaamme, ja se varmistaa uusiutuvan raaka-aineen saatavuuden täyttäessämme kunnianhimoisia vuoden 2030 pohjoismaisia ilmastotavoitteita”, sanoo St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie tiedotteessa.

Göteborgin jalostamon tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia nestemäisiä biopolttoaineita vuodessa. Laitos on suunniteltu optimoimaan uusiutuvan HVO-dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa.

Toinen biojalostamo kehitteillä

Osana sopimusta St1:stä tulee SCA Östrand Biorefineryn omistaja 50 prosentin osuudella.

Östrandin biojalostamohanke on hiljattain saanut ympäristöluvat nestemäisten biopolttoaineiden 300 000 tonnin vuosituotantoon.

Polttoaineet tehtäisiin mustalipeästä, jota muodostuu sulfaattisellun tuotannon sivuvirtana, sekä kiinteästä biomassasta, kuten sahanpurusta tai puunkuoresta.

Östrandin biojalostamo on vasta alussa oleva kehitysprojekti.

(Kuva St1) Göteborgiin nouseva biojalostamo voi mäntyöljyn lisäksi hyödyntää laajaa valikoimaa muitakin uusiutuvia raaka-aineita.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia