Perämeren alueella hyvät edellytykset power to x -tuotannon kehittämiseen

Suomella on hyvät mahdollisuudet rakentaa Perämeren alueesta hiilineutraalin teräksen sekä synteettisten polttoaineiden ja kemikaalien teollisuuskeskittymä.

Tämä selviää Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston (LUT) tutkimuksesta, jonka toimeksiantajia olivat energiayhtiöt St1 ja Fortum.

Kehityksen edellytyksenä on, että alueen tuulivoimakapasiteettia kasvatetaan merkittävästi.

LUT:n selvityksen mukaan alueella voidaan tulevaisuudessa tuottaa noin sata terawattituntia tuulisähköä vuodessa, jos kaikki suunnitteilla olevat hankkeet realisoituvat. Määrä on enemmän kuin koko Suomen nykyinen sähkön vuosikulutus.

Jos Ruotsin valtion kaivosyhtiön LKAB:n suunnitelmat toteutuvat, Perämeren alueella tuotetaan vastaisuudessa yhä enemmän hiilineutraalia terästä. Tämä lisää sähköntarvetta noin 50 terawattituntia vuodessa.

Raaka-aineeksi selluteollisuuden hiilidioksidi

Myös power to x -tuotteiden (P2X), kuten vedyn ja fossiilisia polttoaineita korvaavien synteettisten polttoaineiden, valmistus nielee huomattavia määriä sähköä.

Sekä vetyä että polttoaineita voitaisiin LUT:n raportin mukaan tuottaa esimerkiksi selluteollisuudesta syntyvästä biopohjaisesta hiilidioksidista.

P2X-teknologian perusidea on muuttaa sähköä toiseen energiamuotoon ja tarvittaessa takaisin sähköksi.

Teknologian raaka-aineiksi tarvitaan hiilidioksidia ilmasta, vetyä vedestä tai typpeä ilmasta. Valmistusprosessi toteutetaan tuulisähkön tai aurinkosähkön avulla päästöttömästi.

Lopputuotteina syntyviä metaania, metanolia, dimenyylieetteriä ja ammoniakkia voidaan hyödyntää paitsi polttoaineina myös kemianteollisuudessa.

(Kuva Scanstockphoto) Laajamittainen P2X-tuotanto Perämeren alueella vaatii runsaasti lisää tuulivoimaa.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia