Pohjoismaisella yhteistyöllä kohti mineraalien ja metallien kiertotaloutta

Uusi yhteistyöhanke pyrkii viemään Pohjoismaat metallien ja mineraalien kiertotalouden etulinjaan.

Kesäkuun 2024 loppuun jatkuvaa Pohjoismaiset vastuulliset mineraalit (Nordic Sustainable Minerals) -projektia johtaa Geologian tutkimuskeskus GTK.

Vihreän siirtymän hankkeessa keskitytään mineraalien ja metallien kierrättämiseen, jo louhittujen materiaalien ja sivuvirtojen kartoittamiseen sekä jäljitettävyyden kehittämiseen.

”Olemassa olevien kaivosten rikastushiekka-alueiden systemaattinen inventoiminen ja luokittelu antavat näkymän niiden raaka-ainepotentiaaliin ja kiertotalouden mahdollisuuksiin”, sanoo GTK:n pääjohtaja Kimmo Tiilikainen.

”Tämä on tärkeää huoltovarmuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta, kuten myös uusien kaivosten sivuvirtojen hyödyntäminen.”

GTK:n geologin Leonardo Feltrinin mukaan luokittelu auttaa hyödyntämään kaivosteollisuuden sivuvirtoihin jääviä materiaaleja ja vähentää näin jätteen määrää.

Jäljitettävyys hyödyttää koko tuotantoketjua ja myös päättäjiä

Metallien ja mineraalien jäljitettävyys on haaste, jota on ratkottu maailmanlaajuisesti jo vuosia.

”Luotettavan ja tehokkaan metallien jäljitettävyyden metodin kehittäminen tuo hyödyllistä tietoa niin tuotantoketjuun osallistuville ja muille sidosryhmille kuin kansallisille ja kansainvälisille päätöksentekijöille”, sanoo GTK:n vanhempi tutkija Liu Xuan.

GeoPassiksi kutsutun metodin avulla on mahdollista jäljittää käytetyn materiaalin alkuperä arvoketjun eri vaiheissa ja näin selvittää sen vastuullisuuden astetta.

Pohjoismaiset vastuulliset mineraalit -projektin rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordic Innovation. Hanke on jatkumoa viime syksynä julkaistulle The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition -raportille.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia