Puumateriaalit tuottavat ihmiselle myönteisiä tunteita

Puumateriaaleilla on myönteinen vaikutus ihmiseen. Kielteiset tuntemukset vähenevät, ärtyneisyys laskee, kehon vireystila kohoaa ja tarkkaavaisuus paranee.

Näin kertovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Tampereen yliopiston tutkimustulokset.

Wood for Good -tutkimussarja toteutettiin kahdessa varta vasten suunnitellussa huoneessa, joista toisen pinnoista 50 prosenttia oli mäntypuuta. Toisessa taas käytettiin maalattua kipsilevyä ja vinyylikorkkilattiaa.

Tutkijat mittasivat tutkittujen henkilöiden tunnetilojen muutoksia ja kokemusta huoneista sekä heidän tarkkaavaisuuttaan.

Fysiologisia suureita mitattiin Moodmetric-älysormuksella ja ekg-mittarilla. Lisäksi tehtiin psykologisia havaintoja.

Tutkittavien energisyys, myönteiset tunteet ja elpyneisyys olivat testisarjan alussa puuhuoneessa kontrollihuonetta korkeammalla. Kielteisiä tunteita esiintyi vähemmän kuin kontrollihuoneessa.

Sama näkyi fysiologiassa korkeampana vireytenä eli sympaattisen hermoston aktiivisuutena.

Kontrollihuonetta hallitsivat kipsilevy ja vinyylikorkkilattia. Kuva Riina Muilu-Mäkelä

Erot huoneiden välillä katosivat, kun tutkittavat keskittyivät ajattelua vaativiin tehtäviin. Ne kuitenkin palautuivat testin loppua kohden lepojakson aikana ja sen jälkeen.

Testisarja kokonaisuudessaan lisäsi tutkittavien ärtyneisyyttä, mutta ärtyneisyys oli testin lopussa puuhuoneessa selvästi alempi kuin kontrollihuoneessa.

Hyvinvointibonus koko yhteiskunnalle

Puu on luonnonmateriaali, josta tekevät miellyttävän muun muassa sen kosteudensitomiskyky, tuoksuvat yhdisteet ja heikko sähkön ja lämmön johtamiskyky.

Aina uniikki puupinta miellyttää myös silmää.

Puunkäyttö on rakentamisessa nouseva trendi. Tämä kävi ilmi myös hankkeessa tehdystä media-aineistoanalyysista ja kuntien julkisen rakentamisen päätöksentekoon liittyvästä haastattelututkimuksesta.

Merkittävä puurakentamiseen ohjaava tekijä olivat nimenomaan puumateriaalin hyvinvointivaikutukset, jotka liitettiin parempaan sisäilmaan.

”Tekemämme tutkimuksen perusteella suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla on vaikutusta ihmisen hyvinvointiin ja jopa työstä suoriutumiseen”, sanoo erikoistutkija Riina Muilu-Mäkelä Lukesta.

”Puuta käyttämällä saavutetaan ympäristölle, mielelle, biotaloudelle ja oikeastaan koko yhteiskunnalle hyvinvointibonus. Puunkäytön edellytyksenä on tietenkin kestävä metsätalous.”

(Pääkuva Riina Muilu-Mäkelä) Lämpimät mäntypuupinnat vähensivät koehenkilöiden ärtyneisyyttä ja vahvistivat heidän myönteisiä tunnetilojaan.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia