Raskasmetalleille altistuminen muuttaa tiaisten geenien säätelyä

Linnunpoikasten raskasmetallialtistus muuttaa lintujen genomin metylaatiotasoja. Tämä selviää kahdesta tuoreesta kansainvälisestä tutkimuksesta.

Yhtenä tutkimuskohteena oli Suomessa Harjavallan kuparisulaton alueella elävä talitiaispopulaatio.

Arseenille altistuminen vaikutti etenkin sellaisten geenien dna-metylaatioon, jotka liittyvät koko eliön kehitykseen.

Lyijyaltistus puolestaan heijastui erityisesti geeneihin, jotka säätelevät hermoston kehitystä.

Tutkijat havaitsivat myös, että Harjavallan saastuneen alueen poikaset erosivat eniten kaikista muista tutkituista linnuista.

Tämä voi johtua joko metallien suorasta vaikutuksesta tai niiden vaikutuksesta ympäristöön, esimerkiksi lintujen ravintoon. Harjavaltalaislintujen ravinnon on todettu usein olevan sekä laadultaan että määrältään tavallista huonompaa.

Metallit vaikuttavat pitkään senkin jälkeen, kun päästölähde on hävinnyt. Tutkituista metalleista arseeni on luokiteltu yhdeksi haitallisimmista ympäristömyrkyistä.

Poikaset erityisen herkkiä ympäristön saasteille

Metallien vaikutuksia eliöihin on tavallisesti tutkittu laboratorioiden malliorganismeilla. Tutkimuksissa pitoisuudet ovat usein korkeampia kuin ne, joille eliöt altistuvat luonnonympäristöissä.

Lajit myös reagoivat saasteisiin eri tavoin, joten tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä.

”Tiedämme, että kehittyvät yksilöt ovat erityisen herkkiä ympäristön saasteille, ja nämä varhaiskehityksen vaikutukset voivat olla pitkäaikaisiakin”, sanoo apulaisprofessori Suvi Ruuskanen Jyväskylän yliopistosta.

”Emme kuitenkaan täysin ymmärrä, miksi näin on. Epigeneettiset muutokset ovat tässä yksi mahdollinen mekanismi.”

Dna:n metylaation kaltaiset epigeneettiset muutokset eivät suoraan muuta dna:n rakennetta mutta ne säätelevät geenien ilmentymistä.

Geenien toiminta voi auttaa lintuja sopeutumaan saastuneeseen elinympäristöön, mutta toisaalta se saattaa myös johtaa haitallisiin muutoksiin.

Tutkimuksiin osallistuivat myös muun muassa Turun ja Helsingin yliopistot. Ensimmäisen tutkimuksen tulokset julkaisi Environmental Science and Technology ja toisen Epigenetics.

(Kuva Mostphotos) Ympäristön raskasmetallit vaikuttavat sekä suoraan lintuihin että niiden ravinnon määrään ja laatuun.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia