Reach-asetuksen tietovaatimuksiin muutoksia

EU:n kemikaaliasetuksen Reachin mukaisiin rekisteröintitietovaatimuksiin on tullut muutoksia. Asiasta muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Muutokset koskevat Reach-asetuksen liitteitä VII–XI, ja ne voivat edellyttää rekisteröintiasiakirjojen päivittämistä.

Liitteet VII–X sisältävät vakiotietovaatimukset aineille, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 1–1 000 tonnia vuodessa. Liitteessä XI vahvistetaan vakiotietovaatimusten mukauttamista koskevat yleiset kriteerit.

Muutoksilla selkeytetään tiettyjä tietovaatimuksia ja samalla toiminnanharjoittajien ja Euroopan kemikaaliviraston Echan rooleja ja velvollisuuksia.

Muutokset ovat Tukesin mukaan tarpeen siksi, että liitteiden VII–X fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin ja myrkyllisyyteen liittyvät johdantotekstit on todettu riittämättömiksi.

Lisäksi muutokset selkeyttävät esimerkiksi liitteen XI sisältämiä sääntöjä vakiotestausohjelmasta ja mahdollisuudesta jättää testejä tekemättä.

Muutosten soveltaminen alkaa 8. tammikuuta 2022.

Kemikaalivirasto Echa on päivittämässä ohjeistustaan ja julkaisee vielä lisäohjeita toiminnanharjoittajille.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia