Suomalaiskuntien ilmastopäästöt edelleen laskussa

Suomen kuntien ilmastopäästöt vähenivät 7,4 prosenttia vuonna 2020, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke.

Vuonna 2019 vähennystä oli edellisvuodesta 5,5 prosenttia.

Suurin pudotus vuonna 2020 eli reilut 20 prosenttia tapahtui sähkön käytön päästöissä. Päästöjä pudotti siirtymä fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuulivoimaan sekä lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus.

Ennakkotietojen mukaan päästöt vähenivät kunnissa myös muilla sektoreilla.

Kaukolämpöä tuotettiin enenevissä määrin biomassalla, ja öljylämmityksestä siirryttiin vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin. Laskenta ei tosin sisällä biomassan korjuun vaikutuksia maakäyttösektorin kasvihuonekaasutaseisiin.

Myös tieliikenteen päästöt laskivat lähes kaikissa maan kunnissa.

Koronapandemialla vaikutusta

”Oletettavaa on, että osa päästövähennyksistä tapahtui poikkeuksellisen koronavuoden seurauksena”, sanoo Sykessä laskennasta vastaava erikoistutkija Santtu Karhinen.

Esimerkiksi tieliikenteessä päästöt vähenivät pääosin ajosuoritteiden laskun vuoksi, mutta myös ajoneuvokannan energiatehokkuuden paranemisen ja sähköistymisen vaikutukset alkavat näkyä vähitellen.

Koronavuoden seurauksia päästökehitykseen ei hänen mukaansa voida esittää suoraan, mutta poikkeusolojen vaikutuksia on mahdollista johtaa sähkön käytön, vesiliikenteen ja teollisuuden päästökehitykseen.

Tieliikenne edelleen päästöjen ykkönen

Myönteinen päästökehitys on havaittavissa myös tarkasteltaessa pidempää aikaväliä. Päästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuosina 2005–2020.

Keskimääräinen vähenemä on ollut 24 prosenttia.

Vuonna 2020 eniten päästöjä aiheutui tieliikenteestä (26 prosenttia), maataloudesta (20 prosenttia), kaukolämmöstä (15 prosenttia) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 prosenttia).

(Kuva Pixabay) Porvoon jokirantaa. Asukasta kohti laskettuna ilmastopäästöt ovat pienimmät Uudellamaalla, suurimmat Etelä-Pohjanmaalla.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia