Suomen Akkukeräykselle Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua sekä jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja.

Suomen Akkukeräyksen kierrätyslaitos toimii Raumalla. Laitos vastaanottaa, välivarastoi ja käsittelee käytöstä poistettuja autojen ja teollisuuden akkuja.

Käsittelyssä akut murskataan, minkä jälkeen muovit, metallit ja lyijypasta erotellaan koneellisesti toisistaan ja toimitetaan hyötykäyttöön.

Akuista talteen poimittua lyijyä käytetään muun muassa uusien akkujen valmistukseen. Muovi puolestaan kiertää akkukoteloiden materiaaliksi.

Vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja varastointiin tarvitaan Tukesin lupa, jos toiminnasta voi aiheutua suuronnettomuusvaaraa.

Lupavelvoite koskee myös sellaisten esineiden käsittelyä ja varastointia, jotka sisältävät vaarallisia aineita ja voivat purkautua esineistä varastoinnin tai käsittelyn yhteydessä aiheuttaen suuronnettomuusvaaran. Tällainen vaara on lyijyakkujen murskauksessa ja läjityksessä.

Lyijyakkujen kierrätys säästää ympäristöä

Jokainen yritys ja kansalainen voi omalta osaltaan edistää kiertotaloutta huolehtimalla akkujen oikeanlaisesta kierrätyksestä, Tukes muistuttaa.

Lyijyakkujen kierrätys vähentää tarvetta louhia uutta materiaalia maaperästä. Akkujen muutkin materiaalit päätyvät uuteen käyttöön.

Kun lyijyakut toimitetaan keräyspisteisiin, estetään vaarallisten aineiden päätyminen luontoon.

Lyijyakkujen keräyspisteinä toimivat muun muassa jäteasemat, vaarallisten jätteiden keräyspisteet, akkujen myyjät, autohuollot, romukauppiaat sekä akkukierrätyslaitokset.

Litiumioniakut, joita on esimerkiksi sähkötyökaluissa, sähköpyörissä, läppäreissä ja kännyköissä, on vietävä vaarallisen jätteen keräyspisteisiin.

(Kuva Suomen Akkukeräys Oy) Suomen Akkukeräyksen Raumalla sijaitseva lyijyakkujen kierrätyslaitos on lajissaan maan ainoa.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia