Teollisuuden kemikaalien hallintaan halutaan systemaattisuutta

Suomalaisvetoinen Hazbref-hanke ehdottaa systemaattisempaa otetta teollisuuden kemikaalipäästöjen hallintaan. Bat-vertailuasiakirjoissa huomioidaan nyt kemikaalit puutteellisesti, vaikka lainsäädäntö edellyttäisi parhaalta mahdolliselta tekniikalta vaarattomampien kemikaalien käyttöä.

Vaarallisten kemikaalien teolliseen käyttöön ja niiden ympäristöpäästöihin liittyvä EU-tason sääntely ei ole vielä systemaattista.

Ympäristöystävällisempään kemikaalien käyttöön olisi edellytyksiä, sillä käytetyistä kemikaaleista ja haitallisten aineiden päästöistä on kerätty aiempaa enemmän tietoa esimerkiksi Reach-kemikaaliasetuksen ja vesipuitedirektiivin toimeenpanon kautta.

”Tätä kertynyttä tietoa voisi hyödyntää paljon systemaattisemmin vaarallisten aineiden hallitsemiseksi, mutta eri lainsäädäntöjen välinen koordinointi on vielä puutteellista”, sanoo projektipäällikkö Kaj Forsius Suomen ympäristökeskuksesta.

Forsius on toiminut juuri päättyneen EU-rahoitteisen Hazbref-projektin vetäjänä. Projektissa selvitettiin, kuinka teollisuuden kemikaalipäästöjä voitaisiin vähentää ja millaisia vaarallisia aineita teollisuuslaitoksissa ylipäänsä käytetään ja mihin tarkoitukseen.

Hanke keskittyi erityisesti bat-vertailuasiakirjoihin (bref). Ne ovat teollisuuspäästödirektiivin työkalu sen määrittämiseksi, millaista tekniikan tasoa teollisuuslaitoksilta vaaditaan.

Forsius sanoo, että vaikka direktiivin mukaan yksi parhaan käyttökelpoisen tekniikan kriteeri tulisi olla mahdollisimman vaarattomien aineiden käyttö, ei saatavilla olevaa tietoa kemikaalien ominaisuuksista ja käytöstä nyt hyödynnetä riittävästi bat-asiakirjojen laadinnassa.

Sellaisia aineita, jotka voisivat olla relevantteja niille sektoreille, joille parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviota ollaan kulloinkin tekemässä, ei tunnisteta systemaattisesti.

Käytännössä bat-prosessissa tunnistetaan nyt vain rajallinen määrä kaikkein parhaiten tunnettuja aineita.

”Nykyiset parhaan käyttökelpoisen tekniikan määräykset ovat onnistuneet vähentämään monien jo pitkään vaarallisiksi tiedettyjen aineiden päästöjä”, Forsius kertoo.

”Esimerkiksi raskasmetallien ja dioksiinien päästöt on huomioitu niissä hyvin ja päästöt ovat vähentyneet. Mutta ympäristön kemikalisoitumisen vähentämiseksi nyt olisi aika keskittyä myös muiden haitallisten kemikaalien päästöihin.”

Hyvä hetki mennä eteenpäin

Hazbref-projektissa on tehty aktiivista yhteistyötä Euroopan komission ja koko Euroopan tasolla Bat-työtä koordinoivan IPPC-toimiston ja jäsenmaiden bat-työstä vastaavien tahojen kanssa.

Projektissa on ehdotettu, että bat-vertailuasiakirjoihin lisätään kemikaaleja koskeva osio.

”Nyt ollaan uudistamassa teollisuuspäästödirektiiviä, eli on hyvä momentum tehdä tarvittavat muutokset sekä direktiiviin että bat-työn ohjeistukseen. Mutta työtapoja ja yhteistyötä kehittämällä voidaan jo nykyisenkin lainsäädännön puitteissa puuttua vaarallisiin aineisiin paljon paremmin.”

Hazbref-hankkeen loppuraportin mukaan kemikaalien nykyistä parempi huomioiminen bat-asiakirjoissa ja niiden laadintaprosessissa vaatisi nykyistä tiiviimpää tiedonvaihtoa IPPC-toimiston ja eri alojen asiantuntijoiden välillä.

Lisäksi bat-vertailuasiakirjojen laadinnasta vastaavien teknisten työryhmien kemikaaliosaamista tulisi lisätä, jotta kullakin teollisuuden alalla käytettävät haitalliset ja vaaralliset kemikaalit pystyttäisiin edes tunnistamaan.

Projektin havainnot ja ehdotukset ovat Forsiuksen mukaan herättäneet eurooppalaisessa bat-verkostossa jo kiinnostusta ja kehittämisessä ollaan menossa selvästi hyvään suuntaan. Vielä tarvitaan vähän innovatiivisempaa otetta, jotta päästään seuraava askel eteenpäin, hän sanoo.

Kehitysehdotukset istuvat hyvin Euroopan vihreän siirtymän ohjelman tavoitteisiin, Forsius muistuttaa.

”Bat-vertailuasiakirjojen vaikuttavuuden vahvistaminen tukisi merkittävästi myös EU:n tuoreen saasteettomuustoimintasuunnitelman ja kemikaalistrategian toimeenpanoa.”

Hazbref-projektin loppuraporttiin voi tutustua täällä.

Katja Pulkkinen


 

Tartu Kemia-lehden tilaustarjouksiin:

  • Tilaa itsellesi tai lahjaksi läheiselle – 69 euroa. Hintaan kuuluu sähköinen näköislehti, jota on helppo lukea ja jakaa.
  • Kannusta koululaista tai opiskelijaa lehtilahjalla – 49 euroa
  • Kiitä opettajaa ja lahjoita lehti kouluun – 19 euroa

Katso lisätiedot ja tee tilaus täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia