Tuore tutkimus vahvistaa: koirat tunnistavat koronankantajan tarkasti

Koira voidaan opettaa tunnistamaan koronavirusinfektion saanut ihminen näytteestä, joka on otettu pyyhkäisemällä tämän ihoa.

Asian vahvistaa Helsingin yliopiston ja Husin tuore tutkimus.

Helsingin lentoasemalla työskennelleet koulutetut hajukoirat löysivät koronasairaat 92 prosentin tarkkuudella.

Tarkkuus osoitettiin kolmoissokkoutetussa, satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimusasetelmassa, jossa sen paremmin koira, koiran ohjaaja kuin tutkija ei tiennyt, mitkä haisteltavista näytteistä olivat positiivisia ja mitkä negatiivisia.

Tutkimuksessa selvitettiin myös yksittäisten tekijöiden vaikutusta hajukoirien tunnistamiskykyyn. Tutkimuksen julkaisi tiedelehti BMJ Global Health.

Koulutettujen koirien välillä ei eroja

Lentoasemalla työskennelleet hajukoirat opetettiin koulutusvaiheessa erottamaan koronapotilaan ihonäyte verrokin näytteestä.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa neljä hajukoiraa suoritti validaatiokokeen, jolla ne osoittivat osaamisensa. Jokaiselle esiteltiin viikon aikana 420 näytteen sarja, johon kuului 114 koronasairaan ja 306 verrokkinäytettä.

Koirat tunnistivat näytteet oikeiksi 92-prosenttisesti. Niiden tunnistamisherkkyys oli 92 prosenttia ja tarkkuus 91 prosenttia. Eläinten välillä ei juuri ollut eroja.

Tutkimus vahvistaa aikaisempia löydöksiä hajukoirien kyvyistä.

”Arvokasta tutkimuksessa oli laadukas koeasetelma. Näytemäärät olivat tarpeeksi suuria, ja kaikki koirat haistelivat identtisen näytesarjan, jolloin suorituksia voitiin verrata toisiinsa”, kertoo dosentti Anna Hielm-Björkman Helsingin yliopistosta.

”Lisäksi koirat osasivat onnistuneesti myös ilmaista näytesettejä, joissa oli vain negatiivisia näytteitä. Tämä on tärkeää hajukoirien seulontatyössä.”

Erottelukyky uskomattoman tarkka

Anna Hielm-Björkmanin mukaan merkittävä etu oli myös se, että näytteet oli kerätty sairaalapotilaiden sijasta kotihoitoisilta potilailta. Lisäksi testaus tehtiin todellisissa olosuhteissa eikä laboratoriossa.

Helsingin yliopiston professoriin Anu Kanteleeseen teki erityisen vaikutuksen se, että koirat suoriutuivat huonommin silloin, kun näytteet oli kerätty varianttiviruksen aiheuttaman taudin sairastaneilta. Selitys on yksinkertainen.

”Koirat oli koulutettu alkuvaiheen virustyypillä, minkä vuoksi koirat eivät aina kelpuuttaneetkaan varianttinäytteitä positiivisiksi. Tämä paljastaa niiden erottelukyvyn uskomattoman tarkkuuden”, Kantele sanoo.

Negatiivisista näytteistä löytyi lähes 99 prosenttia

Tutkimuksen kolmas vaihe tapahtui seulomalla lentokentän matkustajia ja henkilökuntaa. Tuolloin hajukoirat tunnistivat oikein 98,7 prosenttia negatiivisista näytteistä.

Koronapositiivisten näytteiden vähäinen määrä esti tutkijoita tekemästä kunnollista arviota koirien osuvuudesta. Niiden työmotivaationäytteiden perusteella positiivisten osuvuus oli kuitenkin samat 98,7 prosenttia.

Työmotivaationäytteet ovat ennalta kerättyjä positiivisia näytteitä, joita koira ei ole ennen haistanut. Niitä tarjotaan koiran motivoimiseksi tilanteessa, jossa aidossa tilanteessa tutkittavista ihmisistä tulisi positiivisia löydöksiä liian harvoin.

Merkittävä työkalu pandemiatilanteessa

”Hajukoirat voivat tarjota merkittävän työkalun viruksen leviämisen rajoittamiseen pandemian aikana esimerkiksi lentokentillä ja satamissa”, Anu Kantele sanoo.

”Edullisen, suuria näytemääriä tai ohikulkevaa ihmismassaa nopeasti seulovan menetelmän merkitys korostuu etenkin silloin, kun muu testauskapasiteetti on riittämätön.”

Anna Hielm-Björkmanin johtama DogRisk-ryhmä jatkaa tutkimustyötään hajukoirien käytöstä yhteiskunnan apuna.

Hielm-Björkman toivoo, että nyt julkaistu tutkimus edistää varojen kohdentamista hajukoiratoimintaan.

”On monia muitakin sairauksia, joiden tutkimuksissa voitaisiin hyödyntää koirien loistavaa hajuaistia”, hän sanoo.

(Kuva Egil Björkman) Hajukoirat Valo ja Kosti työpaikallaan Helsingin lentoasemalla.

Aiheesta aiemmin:

Koronakoirat paljastaneet jo kymmeniä tartuntoja

Puhallustesti tulee, koronakoirien matkassa mutkia

Lisää koronakoiria – Kennelliitolta lahjoitus tutkimukselle

Puhallus paljastaa koronan

Kössin kuono on sataprosenttisen herkkä koronatesti

Koronakoirat lentokentälle koulutustuen turvin

Koira haistaa koronaviruksen


 

Tilaa Kemia-lehti loppuvuodeksi 2022 ja auta Ukrainaa!

Lahjoitamme puolet tilausmaksusta ukrainalaisten auttamiseen Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Katso lisätiedot ja tee tilaus täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia