Uusi palvelu helpottamaan metsän hiilitaseen seurantaa

VTT:n johtamassa kansainvälisessä hankkeessa kehitetään uutta metsähiilipalvelua, jonka avulla voidaan seurata metsien hiilitasetta.

Palvelu on tarkoitettu kaikkien metsätoimijoiden tarpeisiin. Kokonaisuus palvelee monenlaisia käyttäjäryhmiä pienellä alueella toimivista yrityksistä valtakunnallisen tason tai koko Euroopan kattaviin kartoituksiin.

Kaksivuotista FCM (Forest Carbon Monitoring) -hanketta rahoittaa Euroopan avaruusjärjestö Esa.

”Projekti käynnistyy käyttäjähaastattelujaksolla, jonka aikana selvitetään millaista tietoa käyttäjät tarvitsevat voidakseen vastata lakien, sertifikaattien ja kuluttajien vaatimuksiin”, kertoo VTT:n erikoistutkija Jukka Miettinen.

Testivaiheessa mukana on kahdeksan aluetta, joista seitsemän sijaitsee Euroopassa ja yksi Perussa.

Mallintaa metsän biomassaa ja hiiltä

Tuleva metsähiilipalvelu hyödyntää metsätoimijoiden tuottamaa dataa, satelliittikuvia ja muita datalähteitä.

Kun käyttäjä tilaa tietoa, palvelun tuottaja valitsee sopivan seurantamenetelmän, koostaa tiedon ja lähettää sen käyttäjälle.

”Tiedot koostuvat perinteisistä metsämuuttujista, kuten puulajijakaumasta, puuston iästä ja korkeudesta tai pohjapinta-alasta”, Miettinen selvittää.

Tietojen avulla voidaan mallintaa metsäbiomassaa ja -hiiltä ja jatkossa myös ennustaa niiden kehitystä.

Hankkeen toteuttaa kahdeksan toimijan konsortio. VTT:n lisäksi siihen kuuluvat insinööri- ja konsulttiyhtiö Afry, Euroopan metsäinstituutti, Gamma Remote Sensing Ag, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus, Saksan geotieteiden tutkimuskeskus GFZ, Satellio Oy (Terramonitor) ja Simosol Oy.

Uusi palvelu rakennetaan VTT:n omistamalle Forest Thematic Exploitation Platform -pilvialustalle, joka on jo yleisessä käytössä.

(Kuva Scanstockphoto) Metsillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämisessä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia