Väitöstutkimus Jyväskylästä: Uusi menetelmä tehostaa fosforin talteenottoa jätevesistä

Jyväskylän yliopistossa on kehitetty uusi tekniikka, jonka avulla jätevesien sisältämä fosfori saadaan entistä paremmin talteen. Menetelmän ideoi tutkija Sini Reuna väitöstyössään.

Vuonna 2016 tutkimuksensa aloittanut Reuna teki yhteistyötä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kanssa. Hänen tuloksiaan on jo hyödynnetty HSY:n patentoimassa Ravita-teknologiassa, jolla poistetaan jätevesistä myös typpeä.

Ravita-menetelmässä fosfori saostetaan erilliseksi jakeeksi vasta jäteveden puhdistusprosessin lopussa. Perinteisesti käytössä on ollut rinnakkaissaostus, jossa fosfori saostetaan biologisessa käsittelyssä syntyvän lietteen sekaan.

Erillisenä jakeena saostettu fosforisaostuma on fosforipitoisuudeltaan korkeampi kuin perinteinen puhdistamoliete. Tutkimuksessaan Reuna optimoi saostuman liuotuksen ja kartoitti myös keinoja liuoksen jatkojalostukseen.

Saostuman liuotuksessa hän käytti fosforihappoa. Tällöin saadaan aikaan liuos, joka sisältää sekä fosforin että saostuksessa käytetyn kemikaalin.

Kierrätysraaka-ainetta lannoiteteollisuudelle

Liuoksen jatkokäsittelymenetelmäksi Reuna valitsi neste-nesteuuton, jolla fosfori ja sen saostukseen käytetty kemikaali erotetaan toisistaan.

Reunan kehittämällä menetelmällä fosfori saadaan talteen fosforihappona, joka on lannoiteteollisuudelle käyttökelpoinen raaka-aine. Saostuksessa käytetty kemikaali puolestaan on prosessin jälkeen kierrätettävissä takaisin saostukseen.

Fosforin luonnolliset varannot maaperästä ovat hupenemassa, joten alkuaineen talteenotto toissijaisista lähteistä on ensiarvoisen tärkeää.

Sini Reunan väitöskirja Development of a method for phosphorus recovery from wastewaters tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 28. tammikuuta 2022.

(Kuva Jyväskylän yliopisto) Sini Reuna sai tutkimukseensa rahoitusta myös ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätys (Raki) -ohjelmalta.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia