Venäjän hyökkäys iskee Suomeenkin – biokaasuala voi olla sodan hyötyjä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ajanut myös Suomen monella alalla kiperään tilanteeseen. Toisaalta kriisillä voi olla kiertotaloudelle ja etenkin biokaasualalle myönteisiäkin seurauksia.

Kun neitseellisten raaka-aineiden hinnat kohoavat pilviin, jätteistä ja sivuvirroista jalostettujen kierrätysmateriaalien kilpailukyky markkinoilla kohenee.

Sota sai Euroopan havahtumaan siihen, miten riippuvaisia yhteiskunnat ovat olleet venäläisestä fossiilisesta energiasta. Tämä saattaa vauhdittaa energiasektorin vihreää siirtymää kohti uusiutuvia polttoaineita ja puhtaita energiamuotoja.

Katse on kääntynyt huoltovarmuuteen, mikä vahvistaa esimerkiksi paikallisten jäte- ja sivuvirtojen aiempaa resurssiviisaampaa hyödyntämistä.

Lannoitteiden hinnannousu puolestaan on johtanut keinolannoitteiden tarjonnan supistumiseen, mikä on jo kasvattanut kierrätyslannoitteiden ja -ravinteiden kysyntää.

Biokaasu vastaa yhtä aikaa moneen tavoitteeseen

Yksi kriisin hyötyjistä saattaa olla biokaasuala.

”Kriisi kannustaa kiertotalouteen ja uusiutuvien energioiden sekä kierrätettyjen ravinnelähteiden käyttöön”, sanoo Gasumin tuotantojohtaja Ari Suomilammi.

”Aiemmin kierrätysravinteita on pidetty ehkä hieman hankalana käyttää, koska levitykseen ja kuljetukseen on liittynyt kuluja. Mutta nyt kierrätysravinteiden kysyntä on selvästi kasvanut, koska väkilannoitteita ei kerta kaikkiaan ole saatavissa.”

Suomilammi muistuttaa, että jätteistä ja maatalouden sivuvirroista tuotettu biokaasu on poikkeuksellisen kokonaisvaltainen energiamuoto, koska se vastaa yhtä aikaa sekä vihreän siirtymän, huoltovarmuuden että kiertotalouden tavoitteisiin.

Toisaalta kriisi hankaloittaa myös biokaasulaitosten operointia. Suomilammen mukaan mädätysjäännöksen jatkojalostukseen tarvitaan kemikaaleja, joiden saatavuus on joissain tapauksissa nyt kysymysmerkki.

Laitosten huoltoon tarvitaan komponentteja, joista voi tulla pulaa. Polttoaineiden hinnannousu vaikuttaa tuotantokustannuksiin.

Suomilammi toivookin nyt hallitusohjelmassa jo päätettyjen tuki-instrumenttien nopeaa käyttöönottoa:

”Esimerkiksi kierrätysravinnetukia on odotettu jo kolmisen vuotta. Investointituet perinteiseen biokaasutoimintaan ovat junnanneet paikallaan.”

”Tuotantoon vauhtia nyt tai ei koskaan”

Biokaasuala toivoo, että kriisi vauhdittaisi lainsäädäntömuutoksia ja toimenpiteitä, jotka lisäävät biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotantoa ja käyttöä.

Biokaasun ja ravinnekierrätyksen toimijat, poliitikot ja etujärjestöt kokoontuivat 17.3. pyöreän pöydän keskusteluun, jossa biokaasu ja ravinteiden kierrätys nähtiin tärkeinä osaratkaisuina kansallisen huoltovarmuuden sekä energia- ja ravinneomavaraisuuden parantamisessa.

Ministeriöt, puolueiden edustajat, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus sekä maatalous-, energia-, kaasu-, elintarvike- ja ympäristöhuoltosektorin toimijat pitivät toimenpiteitä biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi tärkeinä.

Keskustelijat esittivät yli 80 toimenpide-ehdotusta alan vauhdittamiseen.

Ari Suomilammi näkee, että aika on nyt otollinen sille, että biokaasun tuotantoa voitaisiin Suomessa kasvattaa tavoiteltuun neljään terawattituntiin.

Elina Saarinen


 

Tilaa Kemia-lehti loppuvuodeksi 2022 ja auta Ukrainaa!

  • Tilaa itsellesi tai lahjaksi läheiselle – 66 euroa.
  • Kannusta koululaista tai opiskelijaa lehtilahjalla – 44 euroa.
  • Kiitä opettajaa ja lahjoita lehti kouluun – 18 euroa.
  • Lahjoitamme puolet tilausmaksusta ukrainalaisten auttamiseen Pelastakaa Lapset ry:n kautta.

Katso lisätiedot ja tee tilaus täällä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia