Viikin pelloilla mitataan maatalouden ilmastovaikutuksia

Helsingin yliopiston Viikin kampuksen pelloilla ryhdytään tutkimaan viljelyn ilmastovaikutuksia. Kampuksella avattiin 24. syyskuuta uusi mittausasema, joka mittaa kasvihuonekaasujen vaihtoa.

Huipputason SMEAR Agri -asemalla seurataan vastedes jatkuvatoimisesti kaikkien kolmen kasvihuonekaasun eli hiilidioksidin, metaanin ja dityppioksidin päästöjä ja nieluja.

Kasvihuonekaasujen vaihdon kautta saadaan selville, milloin nurmi ja vilja sitovat hiiltä, ja kuinka paljon nurmi tai maaperä päästää dityppioksidia. Tietoa kertyy myös esimerkiksi siitä, miten laiduntavat lehmät vaikuttavat nurmen metaanitaseeseen.

Viikin pelloilla tutkitaan myös sitä, kuinka sääolot ja nurmen käytön toimenpiteet, kuten niitto, laidunnus, mahdollinen lannoitus ja viljeltävät nurmilajit vaikuttavat hiilensidontaan ja samalla kasvihuonekaasujen vaihtoon.

Maaperä- ja ympäristötieteen professorin Mari Pihlatien mukaan aseman avulla voidaan myös selvittää ilmastonmuutoksen tuomien muutosten vaikutuksia.

Ensimmäinen peltomaan mittausasema

SMEAR (Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations) -asemilla mitataan kasvihuonekaasujen vaihdon lisäksi ekosysteemien ja ilmaston välisiä ainevirtoja.

Helsingin yliopistolla on ennestään asemia Kumpulan kampuksella, Hyytiälässä, Värriössä, Kuopion Puijolla ja Kiinan Pekingissä.

Viikin SMEAR Agri on ensimmäinen peltomaalle perustettu asema. Koska se on aivan Itämeren äärellä, sillä voidaan tutkia myös valumavesien mukana kulkevan hiilen ja ravinteiden määrää sekä maatalouden vesistövaikutuksia.

”Valumavesien mukana kulkeutuvat hiiliyhdisteet jäävät usein tutkimatta, joten asemalla huomioidaan sekä ilman että vesien mukana kulkeutuvat hiilivirrat, ravinteet ja kasvihuonekaasut”, Pihlatie kertoo.

Asema mahdollistaa myös ilmastoystävällisten maatalouskäytäntöjen ja toimenpiteiden testauksen ja niiden vaikutusten mittaamisen. Näin se tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.

(Kuva Helsingin yliopisto) Viikin mittausasemalla on avoimet ovet vierailevillekin tutkijoille. Aseman tuottama data on myös opiskelijoiden käytettävissä.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia