VTT:n analyysitekniikkaa testataan syövän diagnostiikassa ja hoidossa

Suomessa kehitetään täysin uudenlaista nestebiopsianäytteiden analyysimenetelmää.

Kehitystyön tavoitteena on mitata verinäytteestä samanaikaisesti sekä proteiini- että dna-merkkiaineita yhden molekyylin herkkyydellä. Tämä ei ole mahdollista nykyisillä tekniikoilla.

VTT:n koordinoimassa VerSiLib-hankkeessa (Versatile Amplification Method for Single-Molecule Detection in Liquid Biopsy) testataan myös menetelmän soveltuvuutta syöpähoitoihin.

Menetelmä auttaisi ennakoimaan syövän etenemisen todennäköisyyttä, ja sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi melanoomapotilaiden hoidon tehostamiseen.

VTT:n patentoiman analyysimenetelmän perusperiaatteet on todennettu jo aiemmin. VerSiLib-projektissa pyritään osoittamaan sen toimivuus myös aidoilla näytteillä.

Menetelmälle on runsaasti potentiaalisia sovelluskohteita. Sitä voitaisiin käyttää monipuolisesti analyyseihin, joissa tarvitaan tietoa sekä proteiineista että geeneistä.

Tällaisia analyyseja tehdään syövänhoidon lisäksi myös esimerkiksi viruspandemioiden, neuro-degeneratiivisten tilojen, immuunitautien sekä sydän- ja verisuonimuutosten yhteydessä.

”Uuden analyysimenetelmän arvioidaan olevan nopeampi, tarkempi ja luotettavampi kuin nykyiset menetelmät. Se voi antaa merkkiaineista entistä yksityiskohtaisempaa tietoa”, kertoo hankkeen vetäjä, erikoistutkija Sanna Aikio VTT:stä.

Monitieteinen projekti

VerSiLiB-hankkeessa rakennetaan analyysilaite, fotoniikkaa ja fluidiikkaa yhdistävä kertakäyttöinen testiliuska sekä testikemia proteiini- ja geenianalytiikkaan.

”Yhdistämme projektissa VTT:n vahvaa osaamista muun muassa fysiikasta, mallinnuksesta ja mittalaitteiden kehityksestä sekä suurten pinta-alojen massavalmistustekniikoista”, Aikio kertoo.

Hankkeen yrityskumppanit näkevät työllä merkittävää potentiaalia.

“Tämä on uraauurtava projekti, jolla on valtava potentiaali kiihdyttää diagnostisten menetelmien kehitystä”, sanoo Finnadvance Oy:n toimitusjohtaja Prateek Singh.

”Uusi menetelmä mahdollistaa nopean diagnostiikan ja avaa samalla meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia mikrofluidisten testiliuskojen kehittäjänä.”

Procomcure Biotec GmbH:n toimitusjohtaja Kamil Önder on erittäin tyytyväinen hankkeen saamaan EU-rahoitukseen. Nelivuotinen rahoitus tuli EIC Pathfinder Open -ohjelmasta.

”Tämän kaltainen yhteistyö akatemian ja yritysten välillä on mittaamattoman arvokas ajuri innovaatioille ja teknologian jatkojalostukseen”, Önder sanoo.

Hankkeeseen osallistuu tutkimuslaitoksia myös Itävallasta, Tšekistä ja Italiasta.

(Kuva Adobe Stock) VTT:n menetelmä on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, ja kaupalliseen tuotteeseen on vuosien matka. Tulevaisuudessa tekniikka voi kuitenkin mullistaa verinäytteiden analytiikkaa.

Kerro meille mielipiteesi!

 

Anna palautetta

Lisää uutisia